Ibitoldos

Tapiceros

Carretera ibiza- san josep, km 1,100; san jordi de ses salines
07817, Sant Jordi de Ses Salines (Illes Balears)

Ibitoldos